JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ตำแหน่งของผู้ค้นหาเนื้อหามีความสำคัญมากในโลกปัจจุบันของผู้คนที่ใช้โซเชียลมีเดีย เนื่องจากมีรายละเอียดมากมายที่ต้องตรวจสอบความสอดคล้อง นักวิจัยจึงเป็นผู้สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎของเครือข่ายออนไลน์นั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยสร้างสรรค์โลกออนไลน์ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

เราต้องการอะไรจากคุณ

ทุกวันนี้ทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาของตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสออนไลน์มากมายในการเผยแพร่ผลงานของคุณ มีการแข่งขันมากมายในสาขา Content Writer ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพัฒนารูปแบบการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ มาดูนักเขียนยอดนิยมกัน พวกเขามีสไตล์การเขียนที่ชัดเจน บางครั้งเพียงแค่อ่านคำพูดของคนที่ฉันรู้จัก หากคุณต้องการบรรลุสถานะนี้ เริ่มสร้างตัวละครของคุณวันนี้ ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจสไตล์ที่คุณต้องการเขียน เนื่องจากนักเขียนเนื้อหาทุกคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน บางคนถนัดเขียนภาษาโฆษณา บางคนชอบเขียนบันทึกการเดินทาง หรือความคิดเห็น ตอนนี้ฝึกเขียนเป็นประจำ ในบทความ ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น อย่าออกแรงมากเกินไปและค่อยๆ เปลี่ยนสไตล์ของคุณ สร้างความลึกลับที่น่าสนใจ รวมกิจกรรมเปลี่ยนภาษา พวกเขาเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบ ยืนยัน กรอง ค้นหาเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลออนไลน์ของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ สร้างชุมชนออนไลน์ที่ดีขึ้น
  เรียกดู
 • ตรวจสอบ กรอง ค้นหาเนื้อหาด้วยความเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ
 • ตัดสินใจอย่างเป็นกลางและเป็นผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม
 • ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และมาตรฐานชุมชนบนโซเชียลมีเดีย

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • สามารถใช้ ภาษา next.js ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ (Teamwork)
 • มีความอดทน กระตือรือร้นและรักความท้าทายใหม่ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Responsive Web Application
 • สามารถเข้าใจและใช้งาน HTML, CSS, Javascript ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับทีม พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก้ผู้ใช้งาน
 • ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีความยืดหยุ่น มีคุณภาพที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการเพิ่มเติมในอนาคต

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • ออกแบบและดูแลการตลาดดิจิทัลทุกด้าน รวมถึงฐานข้อมูลการตลาด อีเมล และแคมเปญโฆษณาแบบดิสเพลย์
 • วางแผนและจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดของเรา (SEO, โซเชียลเน็ตเวิร์ก, บัญชีทางการของ Line, Facebook, Instagram, บล็อก, ตลาดออนไลน์

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการตลาด/การตลาดออนไลน์
 • มีความกระตือรือร้นและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชอบความท้าทายในการทำงาน
 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้เติบโตตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
  สำรวจช่องทางออนไลน์ใหม่ ๆ เชิงรุกที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
  ระบุแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของเรา
  การพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ